Vysielanie 02/2019

publikoval

V úvode roka sa zvykneme obzerať za tým, čo sme prežili v uplynulom období. Aký bol záver roku 2018? V Partizánskom ho sprevádzalo viacero dôležitých udalostí a významných podujatí. Počas nasledujúcej polhodiny si môžete pripomenúť tie najdôležitejšie.

Tiež sa vám môže páčiť