Vysielanie 02/2021

publikoval
  • Sieť nemocníc Svet zdravia v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva sa v úvode roka zapojila do národného očkovacieho plánu v boji proti ochoreniu COVID-19. Dočkala sa aj nemocnica v Partizánskom
  • Poplatok za odvoz a likvidáciu zmesového komunálneho odpadu sa pre občanov nezmenil. Návrh aktualizácie príslušného všeobecne záväzného nariadenia odobrili mestskí poslanci na svojom rokovaní 15. decembra
  • Nový pracovný týždeň sa začal v okrese nešťastím. V pondelok januára, krátko pred pol deviatou ráno došlo k požiaru autodielne pri rodinnom dome v Chynoranoch
  • O tom, že členovia Dobrovoľného hasičského zboru mali v Partizánskom vlani plné ruky práce, asi netreba nikoho presviedčať. Ich nasadenie a zásluhy ocenil osobne aj primátor Jozef Božik

Tiež sa vám môže páčiť