Vysielanie 03/2021

publikoval
  • Ani v novom roku si zatiaľ žiaci základných a stredných škôl nesadli do lavíc. Výnimkou sú materské školy, ktoré samosprávy mohli otvoriť pre rodičov pracujúcich v kľúčových oblastiach
  • Partizánske si dalo vypracovať dendrologickú analýzu stromov v areáloch jednotlivých materských škôl. Celkovo prešlo odborným posudkom 182 kusov drevín
  • So záverom každého roku sa spájajú rôzne bilancie športových výkonov jednotlivcov i družstiev a nechýbajú ani rôzne ankety. Jubilejná dvadsiata edícia čitateľskej ankety Športovec Partizánskeho sa ale neuskutoční

Tiež sa vám môže páčiť