Vysielanie 03/2022

publikoval
  • Samosprávu čakajú aj v tomto roku významné projekty. Financované budú nielen z mestského rozpočtu, ale aj z európskych zdrojov
  • V uplynulom týždni čistili vodohospodári koryto rieky Nitrice. S úpravou toku začali vo štvrtok 13. januára za mostom v mestskej časti Veľké Bielice
  • Podobne ako v susednom meste Prievidza, aj v Partizánskom sa počet obyvateľov opäť znížil. Ku koncu roka matrika evidovala 21 291 občanov

Tiež sa vám môže páčiť