Vysielanie 08/2024

publikoval
  • Na pôde mestského úradu sa uskutočnilo stretnutie zástupcov samosprávy a zamestnancov Úradu splnomocnenca Úradu vlády pre rómske komunity. Dôvodom bolo búranie bytového domu č. 205.
  • Autodielňa Strednej odbornej školy Jána Antonína Baťu hostila pokračovanie súťaže Najrýchlejší automechanik. Zapojil sa základné školy nielen z okresu Partizánske, ale aj Prievidza či Trenčín.
  • Popolcová streda 14. februára priniesla poslednú aktivitu, ktorou sa fašiangové obdobie v Partizánskom oficiálne ukončilo. V Klube spoločenských organizácií sa totiž konali tradičné páračky.

Tiež sa vám môže páčiť