Vysielanie 09/2022

publikoval
  • Po omeškaní spôsobenom pandémiou sa 22. februára začalo s navážaním strojov do haly na úpravu zmesového komunálneho odpadu. Ide o najväčší europrojekt v histórii Partizánskeho
  • V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta spustili pilotný projekt monitoringu kvality ovzdušia. Na základe neho sa vyhodnotí, v akom prostredí sa počas vyučovania deti pohybujú
  • Čitateľskú anketu Športovec Partizánskeho za roky 2020 a 2021 už tradične iniciujú komisia pre podporu športu a redakcia Tempo. V tomto vysielaní sa zoznámite s nominovanými v kategóriách tréner – trénerka a kolektívy

Tiež sa vám môže páčiť