Vysielanie 10/2019

publikoval
  • poslanci Mestského zastupiteľstva schválili na februárovej schôdzi spoluúčasť mesta na troch projektoch. Jeden z nich sa týka spevnenej plochy pri areáli bývalých závodov
  • téma inklúzie detí vo vyučovacom procese bola témou konferencie venovanej školstvu. V Partizánskom sa na nej stretli odborníci z praxe a univerzitného prostredia
  • mesiac marec sa spája s príchodom jari, ale aj s knihami. Vzbudiť záujem detí i dospelých o čítanie sa snaží aj Mestská knižnica. Pre záujemcov má pripravené rôzne aktivity
  • druhý marec sa na námestí v Partizánskom niesol v duchu fašiangovej veselice. Ľudí, ktorí si ju nenechali ujsť, upútal najmä sprievod zaujímavých masiek

Tiež sa vám môže páčiť