Vysielanie 10/2022

publikoval
  • zmapovanie prebiehajúcich investičných aktivít i prezentácia tých nových boli predmetom návštevy župana Jaroslava Bašku na stredných školách v Partizánskom
  • obyvatelia bytoviek na Družstevnej ulici volali po odľahčení statickej dopravy v okolí. Riešením by mala byť vybudovaná spevnená plocha, ktorá patrí do mestskej parkovacej zóny
  • pandémia a s ňou spojené dištančné vzdelávanie prinieslo žiakom a študentom mnohé problémy. Pomoc s ich riešením ponúka Národná linka na pomoc deťom v ohrození

Tiež sa vám môže páčiť