Vysielanie 11/2021

publikoval
  • Slovenská správa ciest prisľúbila urýchlenú rekonštrukciu zábradlia i chodníkov na moste vo Veľkých Bieliciach. Samospráva však upozorňuje na ďalší problém. Týka sa chodcov
  • Aj v druhej vlne pandémie ochorenia COVID-19 sa Partizánske snaží pomôcť k znovuoživeniu malých podnikateľov. Ide o nájomcov v nebytových priestoroch vo vlastníctve mesta
  • Na základe zlepšujúcej sa epidemiologickej situácie sa konečne otvorili aj stredné školy v meste. Od pondelka 15. marca sa do lavíc vrátili všetky končiace ročníky
  • Na Jana Antonína Baťu sa v Partizánskom nezabúda. Aktuálne okolnosti však neumožnili uctiť si jeho pamiatku s účasťou širokej verejnosti, ale len v komornom duchu

Tiež sa vám môže páčiť