Vysielanie 12/2019

publikoval
  • prezidentské voľby sa v sobotu 16. marca niesli v meste Partizánske v pokojnom duchu. Nič zvláštne sa nestalo a ani účasť nebola mimoriadna
  • určite si mnohí z vás všimli práce, ktoré od 18. marca prebiehajú pred Kostolom Božského Srdca Ježišovho. Toto miesto sa totiž pripravuje na nový vzhľad
  • k úspešnému predchádzaniu nemocničným nákazám pomáha najmä správne umývanie rúk a ich dezinfekcia. Dôraz na to kladú aj v Nemocnici Svet zdravia v Partizánskom

Tiež sa vám môže páčiť