Vysielanie 13/2021

publikoval
  • Po takmer dvojmesačnej prestávke sa vybrala do terénu pracovná skupina, aby zmapovala priebeh prác na stavbách. Zamerala sa aj na dokončené rekonštrukcie objektov
  • V marci sa skončila hlavná fáza sčítania obyvateľov, ktoré prebiehalo po prvý raz výlučne elektronicky. V Partizánskom sa sčítalo vyše 80 % občanov
  • Okrem farebných kraslíc sa na Námestí SNP vyníma aj táto veľkonočná dekorácia, ktorá láka pohľady malých i dospelých – jarná výzdoba v meste dostala tento rok nový šat
  • Zapojili sa do projektov z dielne rezortu školstva a vďaka nim zmodernizovali svoje knižnice aj jedálne. Reč je o základných školách v Partizánskom

Tiež sa vám môže páčiť