Vysielanie 13/2022

publikoval
  • Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku odštartovalo sériu stretnutí s verejnosťou pod názvom Doma v EÚ. Podujatie zavítalo aj do Partizánskeho
  • Samospráva podporuje zážitkové vzdelávanie. Štvrtáci zo ZŠ v meste budú môcť absolvovať lesnú pedagogiku v Nemšovej
  • Večer plný oceňovania, potlesku a uznania pre všetkých, ktorí sa venujú športu. V tomto duchu sa niesol Večer športovcov spojený s vyhlasovaním čitateľskej ankety

Tiež sa vám môže páčiť