Vysielanie 16/2022

publikoval
  • Spevnená plocha na Družstevnej ulici už slúži verejnosti. V prvej polovici apríla prebehli posledné práce a pribudlo aj nové usmernenie pre vodičov
  • Od roku 2019 sa v Partizánskom uskutočňuje milá tradícia. V piatok 8. apríla privítal primátor rodičov prvých troch detičiek narodených v tomto roku
  • V základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta sa v dňoch 5. a 6. apríla konali zápisy do prvého ročníka. Pre budúcich prvákov boli pripravené viaceré úlohy

Tiež sa vám môže páčiť