Vysielanie 17/2021

publikoval
  • Partizánske musí od júla začať so zberom kuchynského biologicky rozložiteľného odpadu. Týka sa to bytových domov, kde nie je možné kompostovanie
  • Samospráva sa v súčasnosti venuje aj otázke rozvoja cyklodopravy a cyklochodníkov. Základom pre vypracovanie ďalších dokumentov bude dopravno-urbanistická štúdia
  • Pozrite sa spolu s nami, ako sa vyvíjala pandémia koronavírusu v krajinách, v ktorých dlhodobo žijú naši rodáci. Náš seriál ukončíme v Austrálii

Tiež sa vám môže páčiť