Vysielanie 18/2021

publikoval
  • Jednou z najväčších investičných aktivít mesta v tomto roku je rekonštrukcia tepelných rozvodov sídliska Luhy II. Na projekte pracujú Technické služby od októbra minulého roka
  • Špeciálnu diagnostiku podložia absolvovalo v stredu 28. apríla šesť komunikácií. Samospráva si túto službu objednala u spoločnosti z Bratislavy
  • V poradí 16. riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa nieslo v netradičnom duchu. Hneď v úvode boli totižto na pôde mestského úradu privítané dve významné ženy
  • Postupne sa nám darí držať pandémiu pod kontrolu, a preto sa Partizánske rozhodlo aspoň sčasti obnoviť kultúrno-spoločenský život. Prvým podujatím bolo stavanie májky

Tiež sa vám môže páčiť