Vysielanie 18/2024

publikoval
  • Začalo sa s kosením cyklochodníka popri rieke Nitre. Jeho údržbu má na starosti Správa ciest TSK stredisko Partizánske
  • Aktuálne investície v meste boli súčasťou programu kontrolného dňa primátora na stavbách. Kroky pracovnej skupiny viedli aj do areálu bývalých závodov
  • Deťom v školských družinách sa venujú hokejoví tréneri. Ide o nový projekt, ktorý sa realizuje v jednotlivých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta

Tiež sa vám môže páčiť