Vysielanie 20/2019

publikoval
  • rekonštrukcia cesty I/64 bola predmetom rokovania, ktoré sa uskutočnilo v piatok 10. mája v priestoroch mestského úradu, prítomní na ňom boli aj zástupcovia Slovenskej správy ciest
  • niektoré mestá na Slovensku majú estetické polopodzemné kontajnery, sú však vhodné aj pre mesto Partizánske? Touto otázkou sa zaoberala komisia pre životné prostredie pri MsZ
  • kľúče v zamknutých dverách dali záchranárom a hasičom zabrať – skomplikovali im totiž prístup k nevládnej staršej osobe, ktorá sa nachádzala v byte na treťom poschodí
  • úhrada za sociálne služby poskytované v zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta bude vyššia. Zmenu schválili poslanci aktualizáciou VZN o sociálnych službách
  • hrôzy, ktoré prináša vojna, pripomenul mladej generácii film s názvom Neznámy vojak. Pozrieť si ho prišli mladí ľudia v utorok 7. mája do Mestského panoramatického 3D kina

Tiež sa vám môže páčiť