Vysielanie 21/2023

publikoval
  • Základná škola Rudolfa Jašíka na Obuvníckej ulici si pripomenula okrúhle výročie svojho založenia. S jej výstavbou sa začalo v roku 1961, deti pripravuje do života už 60 rokov.
  • Partizánske a Topoľčany by v budúcnosti mala spojiť úplne nová cyklotrasa. Úsek, ktorý má pod palcom Trenčiansky samosprávny kraj, by mal začínať od Malých Bielic a končiť v Bošanoch.
  • Poslanecký zbor na svojom poslednom riadnom zasadnutí schválil záverečný účet mesta. Na hospodárenie samosprávy vplývalo minulý rok mnoho faktorov. Okrem vojny na Ukrajine, inflácie aj nárasty cien za energie.

Tiež sa vám môže páčiť