Vysielanie 23/2020

publikoval
  • Dlho očakávané spustenie Mestskej parkovacej zóny pravdepodobne už nič nezastaví. Platiť za parkovanie v časti Centrum by sa mohlo už od 1. júla
  • Nad pokračovaním rekonštrukcie frekventovanej cesty medzi Veľkými Bielicami a Hradišťom dlho visel veľký otáznik. Obnovenia prác sme sa doposiaľ nedočkali
  • Partizánske má rozbehnuté práce na viacerých veľkých investičných projektoch. Tie boli súčasťou májového kontrolného dňa na stavbách
  • V pondelok 1. júna sa otvorili materské a základné školy a rovnako aj školské kluby. Zmapovali sme, ako sa pripravovali na návrat žiakov
  • Prvá kosba bola v Partizánskom ukončená v závere mája. Problematiku kosenia verejnej zelene preberala aj Komisia pre životné prostredie, dopravu a verejné služby na svojom zasadnutí

Tiež sa vám môže páčiť