Vysielanie 32/2023

publikoval
  • Novovybudovaný cyklochodník na korune rieky Nitry zostáva naďalej oficiálne uzatvorený. Príčin je viacero.
  • V lokalite za pekárňou na Ulici gen. Svobodu v mestskej časti Luhy I pribudla nová odstavná plocha. Išlo o prioritu výboru mestskej časti.
  • Cesta druhej triedy, ktorá vedie cez Veľké Uherce smerom na Skýcov, je už niekoľko mesiacov neprejazdná. Dôvodom je náročná rekonštrukcia. Dva úseky sú už takmer hotové.

Tiež sa vám môže páčiť