Vysielanie 35/2021

publikoval
  • V uplynulom období sa investovali finančné prostriedky aj do modernizácie základných škôl. Ich obhliadka bola súčasťou harmonogramu augustového kontrolného dňa
  • Už po druhý raz rezort školstva pripravil projekt Letná škola. Jej cieľom bolo pomôcť vyrovnať rozdiely vo vedomostiach a zručnostiach žiakov
  • Na odkaz SNP sa nezabúda. Jeho 77. výročie si pripomenulo Partizánske dôstojnými oslavami

Tiež sa vám môže páčiť