Vysielanie 41/2023

publikoval
  • Z bytového domu číslo 205 na Nábrežnej ulici bola vysťahovaná posledná rodina. Objekt je od piatka 6. októbra kompletne uzatvorený a budova čaká na asanáciu
  • Mestské zastupiteľstvo schválilo viaceré zmeny v rozpočte. Najväčšiu položku predstavuje dofinancovanie projektu kompostárne v bývalých závodoch
  • V Partizánskom sa opäť predstavil festival Ekotopfilm. Premietané snímky poukázali na dopady konzumného spôsobu života ľudstva a nešetrného zaobchádzania s prírodou

Tiež sa vám môže páčiť