Vysielanie 43/2019

publikoval
  • Partizánske sa po vzore iných miest rozhodlo v centre zaviesť nový parkovací systém. K tomuto kroku pristúpilo aj z dôvodu neustále sa zhoršujúcej situácie s parkovaním
  • vznikla pred 80. rokmi ako Baťova škola práce, dnes je z nej Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu. Svoje okrúhliny oslávila 21. októbra na slávnostnej akadémii
  • Asociácia pre mládež, vedu a techniku Amavet každoročne pripravuje počas novembra podujatie Festival vedy a techniky. Mladí vedátori z nášho regiónu sa stretli v Partizánskom v piatok 18. októbra

Tiež sa vám môže páčiť