Vysielanie 44/2019

publikoval
  • Partizánske ako jedno z mála miest každoročne oslavuje vznik prvej Československej republiky. Pri tejto príležitosti Mestské 3D kino hostilo kultúrno – spoločenské podujatie
  • Posolstvo paraolympionika Radovana Kaufmana je stále živé. Dôkazom je aj pietna spomienka pripravená v areáli základnej školy, ktorú ako dieťa navštevoval
  • Základná škola Valentína Beniaka v Chynoranoch sa môže pochváliť novou pamätnou tabuľou. Venovaná je významnému rodákovi z obce Vojtechovi Masnému

Tiež sa vám môže páčiť