Vysielanie 44/2022

publikoval
  • Slovensko má za sebou voľby s prívlastkom výnimočné. V sobotu 29. októbra sme si vyberali svojich zástupcov nielen do orgánov samospráv obcí či miest, ale aj do orgánov vyšších územných celkov. V Partizánskom sa volieb zúčastnilo menej ľudí ako pred štyrmi rokmi
  • Na najväčšom sídlisku v meste pribudlo sedemnásť nových stromov. Do výsadby sa zapojili aj deti z materskej a základnej školy na Malinovského ulici
  • Prejavili im patričnú úctu a vďaku. Miestom konania druhého stretnutia na počesť jubilantov v tomto roku sa stala spoločenská sála Domu kultúry v Partizánskom. Pozvánku prijalo 130 seniorov

Tiež sa vám môže páčiť