Vysielanie 45/2019

publikoval
  • Stretnutie primátora s členmi komisie pre podporu športu a zástupcami mestských športových klubov sa tento rok konalo v utorok 29. októbra. Jeho cieľom je každoročne zhodnotiť pokrok a  nové výzvy v oblasti rozvoja športu v meste
  • Na seniorov nezabúdajú ani v Nemocnici Svet zdravia v Partizánskom. Pre hospitalizovaných pacientov personál pripravil milý hudobný darček
  • Bošany sa môžu pochváliť novým zberným dvorom. V utorok 22. októbra sa jeho brány otvorili slávnostným prestrihnutím pásky
  • Rybári z okresu Partizánske majú dôvod na radosť. V nedeľu 10. novembra sa po niekoľkotýždňovej pauze znova spúšťa lov rýb na priehrade vo Veľkých Uherciach

Tiež sa vám môže páčiť