Vysielanie 45/2021

publikoval
  • Závod americkej spoločnosti v Malých Bieliciach je tesne pred dokončením. Stav výstavby si prišiel osobne pozrieť prezident spoločnosti Tripp Amdur
  • Partizánske postupne investuje do jednotlivých základných škôl. Podpísané má zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukcie odborných učební v dvoch školách
  • V súvislosti s nedávnymi jesennými prázdninami si mesto pripravilo prekvapenie v podobe verejného korčuľovania.  Deti a študenti sa mohli na zimnom štadióne vyšantiť úplne zadarmo

Tiež sa vám môže páčiť