Vysielanie 46/2023

publikoval
  • Mestské zastupiteľstvo na svojom rokovaní v závere októbra odsúhlasilo ďalšiu zmenu rozpočtu. Jej súčasťou je okrem iného aj čerpanie nového úveru v hodnote jedného milióna eur.
  • Základná škola na Malinovského ulici je od augusta poháňaná aj slnkom. Uspela v programe Slnečné strechy Nadácie Západoslovenskej energetiky, vďaka čomu získala bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov.
  • V roku 1953 vznikla v Partizánskom jedenásťročná stredná škola – predchodca strednej všeobecnovzdelávacej školy, ktorá v meste pôsobila od roku 1960 a gymnázia, ktoré funguje od 1969 až dodnes. Škola si tak pripomína 70. výročie založenia.

Tiež sa vám môže páčiť