Vysielanie 49/2022

publikoval
  • Muž s bielou bradou spolu so svojou vernou posádkou navštívil Partizánske. Námestie SNP sa v nedeľu 4. decembra po pandemickej prestávke stalo opäť dejiskom podujatia Mikuláš a mesto deťom
  • Samospráva spustila petíciu za prehodnotenie nového grafikonu vlakov, ktorý má negatívny dopad nielen na Partizánske, ale aj celý región hornej Nitry. Vstúpiť do platnosti má už 11. decembra
  • Bazén v Materskej škole na Šípku je k dispozícii počas celého školského roka. Kamera Mestskej televízie zmapovala hodinu predplaveckej prípravy predškolákov

Tiež sa vám môže páčiť