Vysielanie 49/2023

publikoval
  • Prvá adventná nedeľa sa v Partizánskom niesla v znamení príchodu Mikuláša a jeho verných pomocníkov. Na Námestí SNP sa v nedeľu 3. decembra zišli malí i veľkí.
  • Trinásť odborov ponúka pre budúci školský rok Stredná odborná škola Jána Antonína Baťu v Partizánskom. Ako prebieha štúdium si mohli žiaci ôsmych a deviatich ročníkov základných škôl prezrieť v rámci Dňa otvorených dverí.
  • Dobrovoľní darcovia krvi boli za svoje šľachetné činy ocenení. V obradnej sieni Mestského úradu v Partizánskom si v pondelok 4. decembra prebrali medaily a plakety.

Tiež sa vám môže páčiť