Vysielanie 5/2019

publikoval
  • na 2. riadnom rokovaní sa zišli mestskí poslanci 22. januára. Predmetom schôdze bola voľba členov Správnej rady Správy majetku mesta na volebné obdobie 2018 – 2022
  • januárový kontrolný deň na stavbách bol zameraný na projekty realizované v rámci Komunitného participatívneho rozpočtu. O získanie finančných prostriedkov na rôzne účely sa minulý rok uchádzali viaceré subjekty
  • darovanie krvi je naozaj darom života. Preto Klub darcov krvi v Pastoračnom centre na Šípku už tradične zorganizoval novoročný odber krvi
  • ako každý rok, aj tentoraz v Mestskej knižnici nemohli chýbať tradičné pasovačky prvákov. Najmladší žiaci zo základných škôl tam zavítali, aby sa z nich stali oficiálni čitatelia knižnice

Tiež sa vám môže páčiť