Vysielanie 51/2021

publikoval
  • na pôde magistrátu sa 14. decembra stretli predstavitelia Otrokovíc a Partizánskeho. Cieľom návštevy z Českej republiky bola vzájomná kooperácia oboch miest
  • cyklistickú infraštruktúru v meste a jej rozvoj v budúcnosti zadefinuje nová koncepcia. Dôležitý dokument vytvorilo občianske združenie Cyklokoalícia z Bratislavy, ktoré na ňom pracovalo niekoľko mesiacov
  • Poplatky za komunálny  a drobný stavebný odpad sa v Partizánskom v roku 2022 zvyšovať nebudú. Rozhodli o tom poslanci na decembrovom zasadnutí MsZ

Tiež sa vám môže páčiť