2023 , Archív

Vysielanie 05/2023

Západoslovenská vodárenská spoločnosť riešila poruchu v mestskej časti Luhy I. Tá sa vyskytla na Malej okružnej pred bytovkou číslo 943....