2022 , Archív

Vysielanie 29/2022

Obyvatelia Malých Bielic majú dôvod na radosť. Do investičných aktivít samosprávy bola zahrnutá rekonštrukcia areálu pri Spoločenskom centre. Práce...