Archív

Vysielanie 08/2021

Bez účasti obyvateľov a s využitím dostupných databáz – takto prebiehalo sčítanie domov a bytov. Na starosti ho nemali obyvatelia, ale samosprávy...
Archív

Vysielanie 07/2021

Prostredníctvom videokonferencie sa stretli vedenie Partizánskeho a poslanci mestského zastupiteľstva na svojom mimoriadnom zasadnutí. Na ňom sa prerokovával jediný bod,...