2021 , Archív

Vysielanie 48/2021

Druhý stupeň základných škôl a stredné školy v okrese Partizánske prechádzajú na dištančnú formu vzdelávania. Toto rozhodnutie padlo po zasadnutí krízového...