Archív

Vysielanie 02/2021

Sieť nemocníc Svet zdravia v spolupráci s ministerstvom zdravotníctva sa v úvode roka zapojila do národného očkovacieho plánu v...
Archív

Vysielanie 01/2021

Zaspomínajme si spoločne na udalosti posledných mesiacov minulého roka tak, ako ich zachytila kamera Mestskej televízie Partizánske. Ďakujeme vám...