2024 , Archív

Vysielanie 08/2024

Na pôde mestského úradu sa uskutočnilo stretnutie zástupcov samosprávy a zamestnancov Úradu splnomocnenca Úradu vlády pre rómske komunity. Dôvodom bolo...