Reportáž

Ruže v parku

Bola dlhoročnou a aktívnou členkou výboru Klubu ABŠ. Na Boženu Siráňovú – Mistríkovú si zaspomínali aj bývalí kolegovia, priatelia a známi....
Reportáž

Načo sú nám zebry?

Nehodovosť na cestách sa za posledné roky ustálila aj vďaka dopravno-preventívnym akciám príslušníkov policajného zboru Slovenskej republiky. Jedna z akcií...
Reportáž

Zlákala ich veda

Asociácia pre mládež, vedu a techniku Amavet aj tento rok zrealizovala prehliadku vedecko-technických prác pod názvom Festival vedy a techniky....
Reportáž

V nemocnici pribudli lôžka

Výhodou nového lôžkového oddelenia je predovšetkým využitie všetkých lôžok v nemocnici a tým pádom tiež navýšenie kapacít jednotlivých oddelení. Aj pri...
Reportáž

Opäť o niečo krajšie

Ako každý rok ruku k dielu priložili aj členovia z mestských organizácií. Tí pomáhali s úpravou Námestia SNP. Zveľaďovali sa nielen verejné priestranstvá,...