Reportáž

Pripomienkovali akčný plán

Spoločnou snahou je urobiť z hornej Nitry región ohľaduplnejší k životnému prostrediu, v ktorom bude aj po útlme baníctva dostatok pracovných príležitostí.
2019 , Archív

Vysielanie 22/2019

talentovaní žiaci zo súkromnej školy Ars Akademy vystavili v máji svoje diela na obdiv v galérii Domu kultúry. Výstava umenie...
Reportáž

Pekné, ale drahé

Pri umiestňovaní takýchto alternatívnych kontajnerov treba rátať aj s existenciou podzemných sietí, vysokej spodnej vody a dostatku priestoru pre odnáškové vozidlo.