Reportáž

Zaviedli novú tradíciu

Kto z obyvateľov regiónu by nepoznal krásny kaštieľ vo Veľkých Uherciach? Dnes je jeho majiteľom salzburský architekt Flavio Thonet, ktorý...
Reportáž

Stanú sa z nich genetici?

Prepojenie teoretických poznatkov a praktického vyučovania ide v súčasnosti do popredia, preto gymnázium v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja projekt Genetiky na...
Reportáž

Dodržiavanie práv

Od pochodu za práva slušných ľudí, ktorý vzišiel zo spolupráce občianskej iniciatívy a zástupcov mesta sa veľa zmenilo. Bolo deložovaných...