2019 , Archív

Vysielanie 17/2019

námatkové policajné akcie a kontroly preukážu, ako funguje dodržiavanie zákonov v praxi. Pred pár dňami si štátni i mestskí policajti...
Reportáž

Od septembra prvákmi

Malý darček v podobe maľovanky a pasteliek si pre predškolákov pripravil primátor Jozef Božik. Dôležité pri nástupe do školy nie sú len...
Reportáž

Prvý krok na ceste k poznaniu

Hlavným cieľom konferencie bolo inšpirovať učiteľov materských škôl k tvorivým aktivitám, rozvíjať osobnosť dieťaťa v edukačnom procese učenia sa a tiež stimulovať...
Reportáž

Učia pre život

Okrem samotnej gratulácie prijali učitelia na pódiu, ale aj tí v hľadisku dar v podobe hudobného vystúpenia. Ako vždy, veľmi pôsobivo...
2019 , Archív

Vysielanie 16/2019

prvé stretnutie majú za sebou – na zápis do prvého ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta prišlo 224 predškolákov...