Reportáž

Hodiny telocviku inak

Dievčatá na jednotlivých stanovištiach cvičili na balančnej lopte, vystupovali na švédsku debnu so záťažou alebo posilňovali chrbát s pomocou fit...
Reportáž

Čakajú nás zmeny

Skúmať sa však budú aj objemné kontajnery zo sídlisk. Zistené nedostatky budú podkladom na vytvorenie nového plánu separovania.
Reportáž

Darček mestu za tisíce eur

Byť informovaný je v dnešnej dobe nevyhnutnosťou. S rastom poskytovaných služieb stúpa aj požiadavka na dostupnosť informácií. Tým, čo vyhovujú moderné...
Reportáž

SOŠ otvorila svoje brány

Počas dňa otvorených dverí sa žiaci mohli porozhliadnuť aj po škole, aby sa dozvedeli všetko potrebné o jednotlivých odboroch. Dopoludnie bolo venované...
2019 , Archív

Vysielanie 6/2019

stav projektov v Partizánskom zrealizovaných z finančných prostriedkov komunitných participatívnych rozpočtov bol ťažiskom ďalšieho kontrolného dňa na stavbách medzi subjekty zamerané...