Reportáž

Konečná, vystupovať!

Cestujúci, ktorí využívajú vlakovú dopravu, si 6. a 7. júna mohli všimnúť malé zmeny v spojoch. Kvôli výlukovým prácam na koľajniciach...
Reportáž

Posvätili kaplnku

Zriadenie miestnosti na upevňovanie duchovnosti v zmysle kresťanskej nábožnosti bolo pre cirkevnú školu prirodzeným vyústením.