Reportáž

Okno do vesmíru otvorené

Kým doteraz sa vesmír skúmal prostredníctvom elektromagnetického žiarenia – svetla, po novom ho vedci budú môcť objavovať pomocou gravitácie.Tento...
Reportáž

Hrajte o foťák a tablet

Jar je ideálnym časom na spoznávanie krás Trenčianskeho samosprávneho kraja. Župa pri príležitosti slávenia Európskeho roku kultúrneho dedičstva vyhlásila...
Reportáž

Poplach v banke

Po prijatí oznámenia polícia po celom Slovensku vykonávala za pomoci pyrotechnikov obhliadky bánk. Ich cieľom bolo preveriť pravdivosť hlásenia.
Reportáž

Počty prvákov klesajú

Základné vedomosti, ktoré deti pri zápise potrebujú, získavajú v materskej škole. Práve ročník predškolákov je zameraný na prípravu do školy.