Reportáž

Aby Zem netrpela

Príroda je dielom vesmíru, umenie dielom človeka. Výrok Karla Čapka bol hlavným mottom tohtoročného podujatia Náš guľatý svet, ktoré...