Reportáž

Parkovanie čaká zmena

Počet evidovaných vozidiel na Slovensku každoročne stúpa. Dokazujú to aj štatistiky ministerstva vnútra. Ich počet presiahol tri milióny. Preto sa...