2023 , Archív

Vysielanie 22/2023

Dokončenie cyklochodníka od železničného mosta v Šimonovanoch do Malých Bielic sa oneskorí. Vyriešenie problémov si bude vyžadovať nielen čas, ale...
Reportáž

Ako hospodárilo mesto?

Vďaka výsledku hospodárenia mesto plánuje aj v tomto roku viaceré investície. Pôjde o rekonštrukciu južnej vetvy Námestia SNP či vybudovanie kruhovej...
2023 , Archív

Vysielanie 21/2023

Základná škola Rudolfa Jašíka na Obuvníckej ulici si pripomenula okrúhle výročie svojho založenia. S jej výstavbou sa začalo v roku 1961,...