Archív

Vysielanie 14/2021

Marcový kontrolný deň bol bohatý na investičné projekty. Priebeh prác na ďalších stavbách vám prinášame aj v druhom pokračovaní...
Archív

Vysielanie 13/2021

Po takmer dvojmesačnej prestávke sa vybrala do terénu pracovná skupina, aby zmapovala priebeh prác na stavbách. Zamerala sa aj...