Archív

Vysielanie 26/2019

v Partizánskom vznikajú nové odstavné plochy pre motorové vozidlá. Hneď niekoľko ich v blízkom čase pribudne na Veľkej okružnej na Luhoch...
Archív

Vysielanie 25/2019

počas júnového kontrolného dňa na stavbách si kompetentní prezreli aktuálne rekonštrukcie chodníkov, verejného osvetlenia a budovanie spevnených plôch od...
Reportáž

Zostali bez vody

Na odstránení poruchy pracovali vodári zo Západoslovenskej vodárenskej spoločnosti. Keďže k prasknutému vodovodnému potrubiu mali sťažený prístup, najskôr museli v záhrade...