Archív

Vysielanie 16/2021

Posledný marcový deň sa už tradične skončila zimná údržba, ktorú zabezpečujú Technické služby mesta. Zima v Partizánskom bola mierna,...