Archív

Vysielanie 15/2019

vďaka finančným prostriedkom od firmy Velux vybavila SOŠ Jána Antonína Baťu odbornú učebňu pre odbor mechanik – mechatronik herecké...
Archív

Vysielanie 14/2019

v súvislosti s jarným upratovaním sa v Partizánskom vyskytol problém. Niektorí občania predbehli udalosti a verejnú zeleň začali píliť sami. Zákon im to...