Reportáž

Oslávili svoje jubileá

Občanom Partizánskeho, ktorí v uplynulých mesiacoch oslávili významné životné jubileá, patrilo piatkové popoludnie 20. júla. Primátor oboznámil prítomných s aktuálnym dianím...