Reportáž

Deti sú super

Nahliadnuť do vnímania sveta detskými očami. Nielen to, ale aj oveľa viac ponúkla výstava pod názvom Umenie dedín. Jej...