Reportáž

Bombový apríl

Mesiac apríl bol pre policajtov a pyrotechnikov naozaj pestrý. Mali totiž plné ruky práce s preverovaním poplašných správ, ktoré...
Reportáž

Výstava K.V.S

Hoci vo svojom profesijnom živote Katarína Valachová prednáša na Vysokej škole sv. Alžbety, k umeniu si cestu predsa len...