+421.38 749 42 61

info@mtp.sk

Sídlo spoločnosti

Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
Februárová 152/1
958 01 Partizánske

Bankové spojenie

ČSOB Partizánske

Číslo účtu: 4020129176/7500
IBAN: SK42 7500 0000 0040 2012 9176
SWIFT (BIC): CEKOSKBX

Fakturačné údaje

Vydavateľstvo TEMPO, s.r.o.
Februárová 152/1
958 01 Partizánske

IČO: 36299863
IČ: SK 2020139385
DIČ: 2020139385

Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín v oddieli Sro, vložka číslo 19132/R