Mestská televízia Partizánske robí svojim divákom spoločnosť od roku 2006. Začínala ako powerpointová prezentácia a časom sa vypracovala na aktuálne  30-minútové vysielanie. Súčasťou premiéry, ktorá sa púšťa „do obehu“ vždy v stredu podvečer, je 15 minút reportáží a 15-minútový blok videotextov doplnených o inzerciu. Vydanie v slučke sa opakuje 48-krát za deň a takto to beží do ďalšej stredy, kedy je opäť nasadená nová premiéra.

Mestská televízia Partizánske ako programová služba spoločnosti Vydavateľstvo Tempo, s.r.o., vysiela na základe licencie na regionálne digitálne vysielanie pridelenej Radou pre vysielanie a retransmisiu v štandarde digitálneho príjmu DVB-T, DVB-S, DVB-C, MMDS, MVDS a IPTV. Vydavateľstvo Tempo, s.r.o., ktorého 100 %-ným vlastníkom je Mesto Partizánske, vydáva aj týždenník Tempo pre obyvateľov okresov Partizánske a Bánovce nad Bebravou.