Čo nás čaká v roku 2024?

publikoval

Medzi plánované investičné aktivity pre tento rok patrí aj vybudovanie cyklochodníka do priemyselného parku v Malých Bieliciach. Cyklochodník bude vybudovaný ako obojsmerný. Popri chodníku vzniknú dve oddychové zóny. Samospráva predpokladá, že v tomto roku sa podarí dokončiť prvú etapu, a to od Kúpeľnej ulice po Malobielickú ulicu.

Tiež sa vám môže páčiť